Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας. Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

1. Συλλογή Δεδομένων:

 • Κατά την εγγραφή, συλλέγουμε το email και έναν κωδικό από τον χρήστη για τη δημιουργία λογαριασμού.
 • Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν πρόσθετες πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, εάν το επιθυμούν.

2. Χρήση Δεδομένων:

 • Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας επιβράβευσης πελατών.
 • Δεν γίνονται διαθέσιμα σε τρίτους, εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση από τον χρήστη ή αν απαιτείται από το νόμο.

3. Προστασία Δεδομένων:

 • Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας, κατάχρησης, παρεμβολής, αλλοίωσης, ή καταστροφής.
 • Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ακίνδυνα ανώνυμα cookies για τη σύνδεση των μελών και τη σωστή λειτουργία της.
Όροι Χρήσης
 1. Η εγγραφή είναι απαραίτητη για τη χρήση της πλατφόρμας επιβράβευσης πελατών.
 2. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σε τρίτους.
 3. Η παροχή ψευδών πληροφοριών κατά την εγγραφή δεν επιτρέπεται.
 4. Οποιαδήποτε κατάχρηση της πλατφόρμας, μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή του χρήστη χωρίς προειδοποίηση.
 5. Η ορθή χρήση του συστήματος επιβράβευσης είναι ευθύνη της κάθε επιχείρησης που το χρησιμοποιεί. Οι επιχειρήσεις είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τη σωστή προσθήκη και εξαργύρωση πόντων στους πελάτες τους.
 6. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Οι παραπάνω όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου αποτελούν το πλαίσιο που διέπει τη χρήση της πλατφόρμας επιβράβευσης πελατών μας. Η συνέχιση της χρήσης της πλατφόρμας συνιστά αποδοχή αυτών των όρων και πολιτικών. Οι όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.